صالحي سرپرست وزارت خارجه شد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري ، متن حكم محمود احمدي‌نژاد به اين شرح است:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!