متهم شدن مهدی هاشمی به جعل مدرک، رشو‌ه‌خواری و جاسوسی

جلسه رسيدگي به شکایت مهدی هاشمی از كاوه اشتهاردي، مديرمسئول روزنامه ايران، صبح امروز در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. متن دفاعیه اشتهاردی عملا اعلام جرمی علیه مهدی هاشمی است.

به گزارش «فارس»، در جلسه امروز دادگاه ، علیرغم تاکید قاضی این پرونده، مدیر خراسانی، بر علنی بودن جلسه و حضور خبرنگاران، به دلیل «طرح برخي زمزمه‌ها مبني بر قصد كاوه اشتهاردي براي ارائه اسناد جديدي از فسادهاي مالي و … مهدي هاشمي، حفاظت دادگستري استان تهران با توسل به نيروهاي كادري و رسمي خود و در جلوي چشمان رئيس شعبه و هيئت منصفه مطبوعات، مبادرت به اخراج كردن خبرنگاران با توسل به‌ زور و نيروي فيزيكي كرد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!