محاکمه خامنه ای و همدستانش دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد!

این سخنی است که می‌تواند هرچه بیشتر مقام‌های تحت رهبری
آیت‌الله خامنه‌ای و حتی شخص ایشان را دست‌اندرکار نقض
گسترده‌ی حقوق بشر، به ایرانیان و جهانیان معرفی کند و در
آینده‌ی نه چندان دور، در محکمه‌ای منصفانه، مجازاتی عادلانه
نصیب آنان کند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!