بزودی؛ راه اندازی پلیس “افتا” در ایران

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شیراز با بیان اینکه جرائم
اینترنتی در دنیا رو به افزایش است ، گفت: به زودی پلیس سایبری یا امنیت
فضای تبادل اطلاعات با عنوان افتا در کشور فعالیت خود را آغاز می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!