زلزله متکی در روزنامه های ایران

برکناری ناگهانی منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت های نهم و دهم که عصر روز
گذشته از سوی سایت اطلاع راسنی دولت اعلام شد، با واکنش روزنامه‌های داخلی
روبه‌رو شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، عزل ناگهانی متکی موجب شد
تا این خبر به تیتر یک اکثر روزنامه‌های داخلی تبدیل شود و با تیترهای
جالبی نسبت به این اتفاق ناگهانی و غیر منتظره واکنش نشان داده شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!