کشتی های توقیف شده ایرانی این هفته حراج می شوند

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام کرده که سه کشتی باربری این شرکت که در آبهای سنگاپور توقیف شده اند، در هفته جاری به حراج گذاشته می شوند.

محمدحسین داجمر مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا در باره سرنوشت کشتی های توقیف شده گفته که “زمان حراج این کشتی ها هفته جاری اعلام شده و تمام تلاش ما به تعویق انداختن زمان حراج تا حل مشکل است.”

کشتی های باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، مدتی پیش با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!