تسلیت غرق شدن پناهجویان

امروز حداقل 27 پناهجوی ایرانی و عراقی که اکثر انها کودک بودند ،هنگامی که قایق انها به سنگ خورد در نزدیکی جزیره کریسمس ( نزدیک به اندونزی متعلق به استرالیا ) در جلوی چشم ساکنان جزیره کریسمس که قادر به کمک نبودند غرق شدند . خوشبختانه تعداد 41 نفر از آنها از دریا نجات یافتند.

روحانیون حاکم بر ایران با اتخاذ سیاست های تبعیض گرایانه و غیر مدنی علیه شهروندان ایرانی ، باعث بزرگترین مهاجرت تاریخ ایران شده اند . در این راستا صدها پناهجو جان خود را از دست داده اند و هزاران خانواده متلاشی شده اند . متاسفانه این داستان غم انگیز همچنان ادامه دارد .

با عرض تسلیت به خانواده های پناهجویان غرق شده و ملت ایران برای از دست دادن ان.

در این جزیره که محل نگهداری پناهجویانی هست که مراحل اداری و قانونی آن ممکن است سالها طول بکشد.

نخست وزیر استرالیا مجبور شد تعطیلات خود را رها کرده و به سیدنی برگردد .

مسئله محدودیت مهاجرین غیر قانونی یکی از مسائل مورد بحث در استرالیا هست .
http://english.pravda.ru/opinion/columnists/15-12-… /

http://www.politicofcanada.blogspot.com/

بیان www.kanoun-e-bayn.blogpsot.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!