بنزین در ایران به لیتری ۷۰۰ تومان رسید ،،

دروغ‌های جدید احمدی نژاد در شب قطع یارانه ها

کسانی که از مدیریت یک کشور هیچ نمیدانند ، اینها نتیجه مدیریت غلط ، نا آگاهی‌ افراد در راس کار ، سپردن شغلهای حساس اقتصادی به آشنا و فامیل ،افراد نا آگاه ، نتیجه بی‌ لیاقتی آقای احمدی نژاد ، و سپردن کارهای مشکل و حیاتی یک کشور به امدادهای غیبی… چه چیز دیگری میتواند باشد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!