لاریجانی: جز از رهبری از کسی سفارش نمی‌گیرم

رئیس قوه قضائیه ایران در واکنشی شدید به حملات اخیر کسانی که او را به کوتاهی در دستگیری رهبران مخالفین حکومت متهم می کنند، گفت که این افراد در حق قوه قضائیه “ظلم” می کنند که این کار “جرم” است.

آقای لاریجانی گفت که بارها “در لفافه” گفته است که قوه قضائیه تاکنون به دلیل مصالح و مسائل نظام، که او تعیین کننده آنها نیست، به “جرم” رهبران جنبش مخالفان رسیدگی نکرده است.

وی گفت: “از احدی برای چشم پوشیدن سفارش نمی گیرد، مگر رهبری.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!