آغاز تحصن در ژنو برای آزادی نسرين ستوده

تحصن هفت فعال حقوق زنان برای آزادی نسرين ستوده، وکيل زندانی و در اعتصاب غذا در ايران، با وجود سرمای شديد هوا، امروز در ژنو آغاز شد.

به گزارش صفحه فيس‌بوکی که به‌مناسب اين تحصن آغاز به‌کار کرده است، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، محبوبه عباس‌قلی‌زاده، منصوره شجاعی، شادی صدر، پروين اردلان، خديجه مقدم و آسيه امينی، هفت فعال ايرانی حقوق زنان و حقوق بشر علی‌رغم بارش برف و سرمای شديد اروپا، خود را به مقر سازمان ملل در ژنو رساندند تا تحصن خود را در حمايت از نسرين ستوده، آغاز کنند.

بر اساس اين گزارش‌ها محبوبه عباس‌قلی‌زاده، خديجه مقدم، آسيه امينی و منصوره شجاعی در آخرين ساعت‌های شب گذشته به ژنو رسيدند اما شيرين عبادی، پروين اردلان و شادی صدر به دليل برف و سرما در فرودگاه‌ها و ايستگاه‌های قطار اروپا مدتی سرگردان ماندند.

تحصن‌کنندگان رسيده به ژنو در زيرزمين پناهگاهی باقی‌مانده از دوران جنگ سرد نخستين …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!