بر فرض که فردوسی پور نمی فهمد، آیا مردم هم نمی فهمند؟!

به گزارش «تابناك»، رجايي در اين مصاحبه اظهار داشته است: اگر فردوسي پور
در برنامه اش باز هم بحث واگذاری تیم نفت تهران به استان مرکزی را مطرح کند
و نظرسنجی راه بیندازد، این بار شخصا از فردوسی پور به دادگاه کارکنان
دولت شکایت می کنم تا برود آنجا پاسخ دهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!