ابراز نگرانی یک کمیته سازمان ملل از وضع حقوق بشر ایران

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از “نقض مکرر و جاری حقوق بشر در ایران” عمیقا ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که به طور جدی به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.
قطعنامه کمیته سوم با ۸۰ رای موافق، در برابر ۴۴ رای مخالف تصویب شد و ۵۷ کشور هم به آن رای ممتنع دادند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!