پرسیدم چکارکنم،احمدی نژاد گفت..

رييس دفتر رييس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه گفته مي‌شود، موج
جديدي از تغييرات قرار است در دولت صورت بگيرد، گفت: نه، هيچ تغييري قرار
نيست صورت بگيرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!