الشرق الاوسط: جندالله تهدید کرد گروگان خود را به تلافی اعدام های زاهدان خواهد کشت

به نوشته روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط، گروه جندالله تهدید کرده است که به تلافی اعدام های اخیر در زاهدان، فردی را که به گروگان گرفته است خواهد کشت.

روزنامه شرق الاوسط، مستقر در لندن، به نقل از مصاحبه با عبدالرئوف ریگی، برادر رهبر سابق گروه موسوم به جنبش مقاومت مردمی ایران – جندالله – گزارش کرده است که این گروه در نظر دارد امیر حسین شیرانی را که به گروگان گرفته است به تلافی اعدام یازده نفر در روز دوشنبه این هفته “اعدام کند.”

به نوشته این روزنامه، عبدالرئوف ریگی، سخنگوی جندالله، گفته است امیرحسین شیرانی “براساس تصمیم شورای رهبری جندالله به زودی اعدام می شود.”

شرق الاوسط نوشته است که سخنگوی جندالله، که در تماس تلفنی از مکانی نامعلوم با این روزنامه سخن می گفت، اتهام دولت ایران در این مورد را تکذیب کرد که یازده فرد اعدام شده در زاهدان از اعضای این گروه بوده اند.

عبدالرئوف ریگی به این روز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!