فاجعه امروز باید حدس زده می شد

برای مرور این شماره نخستین گفتگوی رادیویی سردبیر راه توده با یکی از رادیوهای فارسی زبان سوئد را برگزیده ایم که بر محور دلایل شرکت راه توده در انتخابات و دشواری‌های مقابل محمد خاتمی قرار دارد. این گفتگو چند روز پس از اعلام پیروزی محمد خاتمی و چند ماه پیش از تشكیل دولت رسمی وی انجام شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!