عیسی زنده بمان

در مصاحبه با رادیو فردا، مهدی سحرخیز در مورد پدرش عیسی سحرخیز که روزنامه نگار است و سابقه همکاری طولانی در رده های میانه مدیریتی در نظام پر برکت داشته و اکنون یکی از زندانیان به قول حضرات نسبتاً ” دانه درشت ” است در مورد شرایط آقای دادستان برای اعطای مرخصی به پدر بیمارش گفته:

“می‌گویند ایشان هنوز ساختارشکن است. هنوز باید اصلاح شود. و تا زمانی که اصلاح نشود نمی‌گذاریم از زندان بیرون برود. انتظارشان این است که پدرم بابت مطالبی که نوشته است عذرخواهی کند و نظرش را تغییر بدهد که چنین اتفاقی نمی‌افتد.

ایشان کماکان بر نظراتش پافشاری می‌کند. می‌خواهند با این فشارها کاری بکنند که ایشان را بشکنند. اتفاقی که هرگز نمی‌افتد. و متاسفانه الان دارند کاری می‌کنند که ایشان به پای مرگ برود. اگر کوچک‌ترین اتفاقی بیافتد مسئول اصلی آن اتفاق، دادستان و مافوق‌های ایشان خواهند بود.”

این نظام مردۀ متحرک است و رفتنش دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. آقای سحرخیز پدر و اساساً کلیۀ اسرای نظام پر برکت باید هدف را زنده ماندن قرار دهند تا آزادی ایران و ایرانی را ببینند و بچشند. مابقی فرع است بر اصل.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!