نقل مکان به مشتری

چند سالیست که یک کمسیون مجرب در سازمان ملل برای روز های سال اسم گذاشته و میگذرد.

این روز ها داره روز بروز زیاد تر میشه…روز زن..روز مرد…روز حقوق بشر..روز مادر..روز پدر…روز مبارزه با مین…روز آزادی…روز فلان و روز بهمان….

حالا فکرش رو بکنین که اگه عوض اینکه ساکن کره زمین باشیم..در عطارد زندگی میکردیم…چه گرفتاری عظیمی برای مسئولین نام گذاری روز ها در سازمان ملل پیدا میشد….دستگیرتون نشد؟ باشه براتون میگم

عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشیدسالش فقط 88 روزه یعنی بیشتر از 88 تا اسم برای روز ها نمیشه گذشت…در حالیکه در زمین هنوز از نظر تعداد روز ها در مضیقه نیستیم و برای آینده نیز همون مسئولان سازمان ملل تصمیم گرفته اند که بعد از اتمام نامگذاری 365 روز سال…همگی به سیاره مشتری نقل مکان کنیم . یکسال در مشتری 1034 روزه!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!