مراسم توديع و معارفه بذرپاش و تركستاني لغو شد

به گزارش خبرنگار گروه دولت خبرگزاري فارس، مراسم توديع و معارفه مهرداد بذرپاش و فرحناز تركستاني روساي قديم و جديد سازمان ملي جوانان كه قرار بود امروز صبح با حضور رئيس‌ جمهور در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شود، لغو شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!