«موسيقي و حرمت آن» از ديد مراجع تقليد

سؤال: آيا شنيدن موسيقي كه ملايم يا غمگين است يعني مناسب مجالس لهو و لعب نيست حرام است يا نه؟

پاسخ: استماع موسيقي که با آلات لهو مثل تار و پيانو و سنتور نواخته مي‌شود، در صورتي‌که مناسب با مجالس لهو و لعب باشد حرام است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!