هشدار در مورد وضعیت میراث فرهنگی ایران به آیت‌الله خامنه‌ای


تعدادی از استادان باستان شناسی، فلسفه و تاریخ در ایران در نامه ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به وضعیت نامناسب حفاظت از میراث تاریخی ایران هشدار داده اند.

امضاکنندگان این نامه که در روز شنبه ۴ دی (۲۵ دسامبر) منتشر شده است، با اعتراض شدید به آنچه “انهدام” سازمان میراث فرهنگی ایران و “متفرق کردن” کارکنان آن خوانده اند، انتصاب مدیران غیرمتخصص در این حوزه را عامل بروز آسیب های جبران ناپذیر در آینده دانسته اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!