تنها ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است

چکیده : امروز سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده دولت در روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غیر‌قانونی پرده برمی‌داشت. این گزارش نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین تحلیل، تنها 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها! همچنین در بسیاری از موارد هم شرکت‌ها ظاهرا واگذار شده، اما دولت مدیریت آنها را واگذار نکرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!