شیوه جدید کلاه برداری در بازار مسکن کانادا

یک زن اهل انتاریو، بطور تصادفی متوجه شد، منزل مسکونی او برای اجاره به
صورت مبله، آنهم به قیمت 1،000 دلار درماه، در سایت آگهی ها عرضه شده است!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!