پیشنهاد شمقدری به جشنواره برلین: شورجه بجای پناهی داورشود

جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاداسلامی طی نامه ای از برگزارکنندگان برلیناله خواست بجای جعفر پناهی از دیگر سینماگران ایرانی برای حضور در هیئت داوران شصت و یکمین دوره این جشنواره دعوت کنند.

روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاداسلامی روز شنبه تایید کرد وزارت ارشاد دعوت نامه رسمی جشنواره جهانی فیلم برلین مبنی بر انتخاب جعفر پناهی بعنوان یکی از داوران شصت و یکمین دوره برلیناله را دریافت کرده است.

روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در این باره افزوده است: «نامه ی مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه که به پیوست آن نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان به همراه تصویر دعوتنامه آقای دیتر کاسلیک مدیر جشنواره فیلم برلین برای شرکت آقای جعفر پناهی به عنوان یکی از اعضاء هیئت داوران جشنواره برای بررسی و اعلام نتیجه به معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارسال شد.»

اعلام دریافت دعوتنامه رسمی جشن…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!