اقتصاد لیبرالی- سرکوب سیاسی ارثیه خامنه‌ای برای ولیعهدش

از آنجا که طرح حذف یارانه
ها(هدفمندکردن یارانه ها)، در چارچوب همآهنگی با صندوق بین
المللی پول و تلاش دولت احمدی نژاد برای همسوئی کامل اقتصادی
با نهادهای مالی و پولی بین المللی است و در هفته گذشته، بیشتر
بحث در رسانه‌های فارسی زبان بر محور آن دور می‌زد، مطالب این
شماره راه توده عمدتا به این موضوع اختصاص یافته است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!