محور گفتگوی طولانی کاسترو- شوسودفسکی

ما به هیلاری کلینتون و باراک اوباما راجع به موضع گیری
هایشان، یعنی راجع به استفاده‌ی یک طرفه از سلاح‌های اتمی علیه
ایران چه می‌توانیم بگوییم؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!