آیت الله دستغیب:”هیچ‌یک از مراجع وضع فعلی را تایید نمی‌کنند”

چکیده : قیام امام خمینی‏ رحمة‌الله برای اجرای احکام اسلام بود؛ چه شد که در عرض این چند سال همه چیز عوض شد و قرآن و سنّت را خاک کردند؟ کجاست احکام قضاوت؟ هیچ مرجع عادلی را پیدا نمی‏کنید که بگوید: می‏توان با قهر از مجرم اعتراف گرفت. لذا چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای دیگر بارها گفته و می‏گویم که هیچ یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‏کنند زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است. / تمامی فریاد ما این است که بیایید به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‏اند، عمل کنید و خواهید دید که چقدر مردم خوشحال می‏شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‏شود و چقدر قدرت شیعه در جهان ظاهر می‏شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!