استفتا از آيت‌الله صافي درباره مسجد جمکران

سوال: نظر حضرت عالي راجع به مسجد جمكران چيست؟ آيا روايات وارد شده پيرامون احداث اين مسجد، صحيح است؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!