اعدام یک نظامی در ایران به حکم دادگاه انقلاب

علی اکبر سیادت یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان رجایی شهر که صبح روز سه شنبه هفتم دی ماه ۱۳۸۹ به دار آویخته شد، بنا به اطلاعیه دادستانی تهران در ارتباط با جاسوسی برای اسرائیل و «فساد در ارض» مجرم شناخته شده بود.

بنا به گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر سیادت اطلاعات نظامی مربوط به توان موشکی سپاه پاسداران،هواپیماهای نظامی و پروازهای پایگاه های نظامی ایران را در اختیار اسراییل قرار داده بود. این گزارش ها می افزاید آقای سیادت در شعبه دهم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده در صورتی که بنا به اطلاعات موجود وی یکی از پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین دلیل کارشناسان حقوقی می گویند که نامبرده طبق قانون باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح که مرجع قانونی رسیدگی به جرائم نظامیان است ، محاکمه می شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!