صدور احکام قضایی برای متهمان درگیری مسجد قبای شیراز


به گزارش وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان، احکام قضایی متهمان پرونده حمله به مسجد قبای شیراز صادر شده است و حمله کنندگان به این مسجد در کنار بعضی از اداره کنندگان آن به تحمل زندان، شلاق و تبعید محکوم شده اند.

بنابر این گزارش ها، محمدباقر ولدان، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان فارس، با حکم دادگاه ویژه روحانیت به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، پنج ماه زندان و سه سال تبعید از استان فارس محکوم شده است.

وبسایت های نزدیک به آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید منتقد حکومت در شیراز، آقای ولدان را رهبر حمله کنندگان به مسجد قبا، یکی از پایگاه های اصلی هواداران آقای دستغیب، معرفی می کنند.

دادگاه ویژه روحانیت همزمان احکام چند نفر از شاگردان آیت الله دستغیب و اداره کنندگان مسجد قبا را نیز صادر کرده و این افراد را که اکثرا روحانی هستند به تحمل مجازات هایی مانند دو سال زندان، چهار سال تبعید و ۱۰ س… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!