اگر من سردبیر بودم

 

 

 هرگز شب سال نو و شب هیچ سالی ، عکس چند آخوند خل و چل را بالای صفحه ی اول نمی گذاشتم

هرگز شعر “جدایی“را به نقل از اسکار وایلد دربهترین های صفحه ی اول نمی گذاشتم

هیچگاه شعر های میم. پی . دی را وقتی “ادیت” شد ازصفحه ی اول بر نمی داشتم

پیام شادباش دلنشین “سوری”  را به مناسبت سال نو حتما دربهترین های صفحه ی اول می گذاشتم

شعر ها و تاریخ نگاری های دکتر سعادت نوری را همیشه می خواندم

نوشته های شازده اسدالله میرزا را بیشتر ارج می نهادم و آنها را در بخش داغ داغ می گذاشتم

به  صمصام و داریوش کد یور و سرگرد پیروز و حرف های آنان احترام می گذاشتم

طنز ها ی “دیوانه” ، “مجید” و “فرامرز” را بیشتر مرور می کردم

دعوت های گروهی نازی کاویانی را پاسخ گو بودم
با مسعود کاظم زاده در تفسیر و گفتگو بودم
از “یولندا‎” بیشتر و بیشتر می آوردم

 شعر های آناهید حجتی، اورنگ و عوض نیا را زیر لب زمزمه می کردم
 با نوشته ها و کارتون های “شراب قرمز”  و “کاوه آهنگر” و “آری سلیتز” بیشتر تفریح  می کردم!

و البته از انتقاد از سردبیر و خیلی کارها ی دیگه اصلا خوشم نمی آمد!
 

سال نو مبارک    

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!