بهائیت: ازدواج با خواهر حلال، ازدواج موقت حرام!

* اشاره: این ایام مشغول اموراتی هستم و کمتر فرصت به روزرسانی وبلاگ را دارم و این مطلب هم به لطف یکی از دوستان تهیه شده است…

یکی از حربه‌های مخالفین اسلام، اختراع و نشر فرقه‌های انحرافی است که از جمله آنها می‌توان به فرقه گمراه‌گر «بهائیت» اشاره کرد.

در بهاییت، ازدواج با هر جنس مخالفی جایز است به جز ازدواج یک مرد با زن پدرش! [http://reference.bahai.org/fa/t/c/GHA/gha-196.html – این لینک در پنجره جدید باز خواهد شد” target=”_blank”>منبع

]

اگر بدانید که «ازدواج موقت در بهائیت حرام است»! حتما
تعجب خواهید کرد چرا که وقتی از نظر آنها ازدواج با خواهر و عمه و خاله و
… جایز است، پس چطور ازدواج با یک زن دیگر حرام است چون اسم «موقت» روی
آن آمده؟!!

ص178 گنجینه حدود و احکام بهایی:

واما الازدواج الموقت حرمه الله فی هذا الکور المقدس و منع النفوس عن
الهوی، حتی یرتدوا بردا التقوا و هو التنزیه و التقدیس بین الملا الاعلی

و اما ازدواج موقت؛ در این دور و عصر مقدس حرام شده و نفس از هوا منع شده (!!!) تا به پیراهن تقوا پوشیده شود و آن تقدیس و پاکی در میان مردمان است.

__________________________________
پی‌نوشت: یک نکته جالب برای شخص
من، استدلال مخالفین متعه است که برخی از این استدلال‌های مخالف از اهل‌سنت
و برخی از شیعیان زیدی (که گرایش زیادی به اهل سنت هم دارند) و برخی از
همین بهاییان نجس نشات گرفته است.
از جمله در همین لینک بالا می‌توانید
به استدلال حضرت! عبدالبها علیه اللعنة در مورد علت تک همسری با توجه به
قرآن! توجه کنید که ضمن طعنه به امام صادق علیه‌السلام، ایشان را از
جمله مصادیق «افتومنون ببعض و تکفرون ببعض» (کسانی که بخشی از قرآن را قبول
دارند و بخشی را خیر) دانسته است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!