دردوره احمدی نژاد،بیش ازچهاربرابرکل تاریخ ریال،پول چاپ شده است

چکیده : در پنج سال گذشته، یعنی دوره‌ای که احمدی نژاد رئیس دولت بوده، حجم پول چاپ‌شده، چهار برابر کل تاریخ ریال (تا سال 83) بوده، پایه پولی کشور نیز از 84 تا 88 سه برابر شده و نقدینگی هم در این مدت 170 درصد افزایش داشته است! حجم باورنکردنی پول چاپ شده در پنج سال گذشته، موجب شده است تا این پرسش به وجود آید که این همه پول برای چه چاپ شده است؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!