فاطمه عرب سرخی آزاد شد

فاطمه عرب سرخی، عضو شاخه جوانان حزب مشارکت ایران با سپردن وثیقه ای ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم عرب سرخی امروز شنبه ۱۱دی ( اول ژانویه ) پس از ۱۳ روز بازداشت آزاد شد.

او به همراه هادی حیدری، علیرضا طاهری و محمد شفیعی روز یکشنبه ۲۸ آذرماه بازداشت شده بود.

تمامی این بازداشت شدگان از اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت اسلامی ایران بودند.

هادی حیدری، محمد شفیعی و علیرضا طاهری، روز دوشنبه ۶ دی ماه با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بودند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!