کارتون: احمدی نژاد توگوشی خورد

روز جمعه، سایت خبری بی بی سی متن سندی را منتشر کرد که در سایت ویکی لیکس انتشار یافته بود.  بر اساس این گزارش، در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی ایران که ظاهرا پس از تظاهرات روز عاشورای سال گذشته تشکیل شد، آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرد که برای مقابله با اعتراضات مردم و تلطیف فضای سیاسی، ممکن است دادن آزادی های فردی و اجتماعی و از جمله، آزادی بیشتر به مطبوعات لازم باشد.  به گفته منبع مورد اشاره ویکی لیکس، وی گفت که در شرایط موجود، “مردم احساس خفقان می کنند.”

در سند منتشر شده توسط ویکی لیکس آمده است که فرمانده سپاه پاسداران از این پیشنهاد به خشم آمد و خطاب به اقای احمدی نژاد گفت: “اشتباه می کنی! خود تو مسئول این وضعیت هستی و حالا می گویی باید به مطبوعات آزادی بیشتری داد؟” و سپس به صورت رئیس جمهوری سیلی زد که باعث برهم خوردن جلسه شد.

 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/12/101231_l03_ahmadinejad_jaafari.shtml

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!