چرا مردم این عقاید رو هنوز باور دارند؟

هیچ وقت هیچ دولتی یا دینی مشکلات مادی و معنوی مردم را حل نکرده و نخواهد و نمیتونه حل کنه. مخصوصا دینی که بنینگزارش برده داری و غرامت گرفتن با زور و جنگ و گرفتن خون مردم را یک امر الهی اعلام کرده. امروز مردم میدانند که برده داری و زور گویی به انسانها غیره قابل قبول هست. هیچ خدایی، چه ۱۴۰۰ سال پیش چه امروز، برده داری و کشتن انسان را یک امر قابل قبول نخواهد دانست. حالا کار‌های دیگر ضد انسانی‌ که این پیغمبر به اسم امر الهی انجام داده بماند، اما چرا این همه مسلمون، چشم بسده به این پیغمبر که کسب و کارش رو با اعمال غیر انسانی‌ مثل برده داری میگذروند عقیده دارند؟ این جمله رو من به یک مسلمان گفتم و جواب من اینطور داد که “برده داری در اون زمان قابل قبول بوده و رواج داشته، اما الان درست نیست”. خیلی‌ خندیدم و بهش گفتم که شما جواب جملهٔ خودتو به خودت دادی. این دین هم به درد همان دوره و همان انسانها میخوره و بهتره که مثل علم و روشهای سلامتی‌ که فقط برای اون دوره خوب بوده و امروز کیچ کس از اون چیز‌ها استفاده نمی‌کنه، با تاریخ و مثل استخون‌های بنیان گزارش به خاک سپرد. دوستان، جامعه دنیا هنوز با خرافات دین بچهای امروز که سازنده‌های آینده هستند رو داره بار میاره و بزرگ میکنه. ما هنوز که هنوز با مشکلات معنوی و اخلاقی رو به رو هستیم که درست کردنشون میتونست خیلی‌ زود تر باشه. امروز ما باید بچها مون رو آگاه تر بزرگ کنیم. باید یادشون بدیم که انسانها در دنیا “یکی‌” هستند. همانطور که پدر و مادر ما این اعتقادات دروغ و چرند دینی رو به ما یاد دادند و ما باور کردیم، ما هم میتونیم به بچها مون حقیقت انسانی‌ و انسانیت بودن رو یاد بدیم و اونها باو میکنند و یاد میگیرند. جملهٔ زیر یکی‌ از این حقایق انسانی‌ هست.

 سعدی می‌گوید:

 بنى آدم اعضای يک پیکرند, که در آفرينش ز یک گوهرند,

 چو عضوى به درد آورد روزگار, دگر عضوها را نماند قرار,

 تو کز محنت دیگران بی غمی, نشاید که نامت نهند آدمی

 آیا با استفاده از دروغ و ترس آتش دوزخ تا بحال شده که کسی‌ صادق و سالم بار بیاد؟ این روش تا به حال کار نکرده و نخواهد کرد. تاریخ شاهد به وقایع وحشی، بی‌ رحمی و غیر انسانی‌ هست که به دست بنیان گذاران ادیان انجام شده و به عنوانه اصول اون مذهب به حساب آمده. انسانهای خوب هم با وجدان خوش و اسوده به نام مذهب مرتکب به جنایات وحشیانه و غیره انسانی‌ شدند. اگر ما با صداقت و اصول اخلاقی و معنوی رفتار کنیم، بچه هامون هم همینطور بار میاند و آینده‌ بهتری برای همه خواهیم ساخت. مقایسه کنید شعر سدی رو با آن که محمد می‌گوید که فقط مسلمانها با هم برادر هستند و برای غیر مسلمانها یا کافرها در قران گفته (سوره توبه، ۹:۱۴):

 “با آن‌ها بجنگید، تنبیه و رسواشون کنید، که این خداوند هست که داره با دست شما این امر رو انجام میده. نگران نباشید، مطمئنا پیروز میشید و خدا قلبتون رو شفا می‌بخشه.”

همانطور که می‌بینید این اعتقادات نا سالم، غیر اخلاقی و ضد انسانی‌ این مذهب هست. خیلی‌ ساده میشه دید که به مقایسه حرفهای سعدی و محمد کدام از این دو نفر عقاید معنوی و انسانی‌ دارند درس میدند. چرا مردم این عقاید رو هنوز باور دارند؟ متاسفانه باید گفت که این عقاید به عنوان یک مذهب روش اخلاقی وارد به فرهنگ انسانها شده وبا زور و بدون هیچ مطالعه و تصویب، برای انسانها قابل قبول قرار گرفته. خیلی‌ ها با استفاده از این روش ثابت شده توانستند که با گول زدن مردم به مقام و ثروت برسند. این مذهب و ادیان دیگر، هم در تاریخ و هم در حال حاضر نشون دادند که هیچ گونه از لحاظ اخلاقی‌ و معنوی به کسی‌ کمک نکرده و به درد هیچ کسی نمیخورند. حتّا بر عکس این ثابت شده و نشون داده که با استفاده از این ادیان انسانها مرتکب به اعمال غیره اخلاقی و ضد انسانی‌ شدند.

به نقل اقای استیون واینبرق, یکی از برندقان جایزه نوبل:

با وجود یا بدون وجود دین, انسانهای سالم اعمال درست و خوب انجام میدن و انسانهای نا سالم اعمال شیطانی. اما برای اینکه انسانهای سالم اعمال شیطانی انجام بدند, این به وجود دین لزوم دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!