Carmen pure بخشی از پرده سوم اپرای کارمن

معمولا جهت صرفه جویی در وقت و هزینه..تمرینات اپرا   با پیانو اجرا میشود

آنچه را که خواهید شنید قسمتی از پرده سوم اپرای کارمن میباشد که در  سال ۲۰۰۷ در سویلیا بروی صحنه رفته است

ناگفته نماند که نوازنده پیانو کار سخت و خسته کننده ای را بر عهده دارد و باید فقط با یک ساز وظیفه یک ارکستر بزرگ را بر عهده گیرد…آنهم نه یک بار بلکه چندین بار

تا نتیجه اش آنچیزی بشود که در بخش دوم خواهید شنید

من بیش از دو سال در این کار دوام نیاوردم

اما شنیدنش از این جهت جالب است که در بخش اول صدای گروه کر بهتر بگوش میرسد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!