قاتل میدان کاج اعدام شد

یعقوبعلی جعفری با اسم مستعار مهدی و مشهور به قاتل میدان کاج ساعت 6 و 30 دقیقه صبح امروز در تقاطع خیابانهای دادمان و دریا (چهارراه قدس) و در ملاء عام به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، این فرد 31 ساله ششم آبان ماه، رقیب عشقی اش را با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رساند.

این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و حکم صادر شده که به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است؛ یعقوبعلی جعفری به اتهام قتل عمد به قصاص نفس در ملاء عام محکوم شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!