پیام تسلیت به شهبانو فرح

مادر گرامی‌ ایران زمین، درگذشته بسیار غمناک پسر عزیز شما، شاهزاده علی‌ رضا را از صمیم قلب به شما و دیگر بازماندگان خاندان پهلوی تسلیت عرض می‌کنیم. امروز ما را با خود شریک غم دانید. از پروردگار بزرگ ایران و جهان، آرزوی ، آرامش برای روح شاهزاده علی‌ رضا و بخشش قدرت، صبر و تامل برای شما علیاحضرت ، مادر خوب و عزیز ایران زمین و تمامی‌ فامیل گرامی‌ پهلوی را داریم. به عنوان یک مرد ایرانی‌ همسن پسر عزیز از دست رفته شما شاهزاده علی‌ رضا، خواهشمندم بدانید که ما همواره با شما خواهیم بود، امروز و فردا… آزادی، عشق و آرامش.
آزادی برای ایرانیان و ایران زمین

Tribute in his loving memory, Prince Ali Reza Pahlavi

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!