کاپیتان کلثوم، نخستین خلبان زن لیبی+ فیلم

به گزارش دویچه وله، “زنان همانند مردان می‌خورند و می‌آشامند‌، همانند
مردان عاشق می‌شوند یا متنفر، فکر می‌کنند، می‌آموزند و می‌فهمند.”
این‌سخنان ‌که درباره زن و مرد است، به ظاهر می‌توانند از دهان یک روشنفکر
بیرون آمده باشند،

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!