تایید وزیر دفاع بر انهدام 2 هواپیمای جاسوسی

سيستم پدافند ما هوشيار است و عكس‌العمل‌هاي لازم را در برابر هواپيماهاي جاسوسي بيگانه از خود نشان خواهند داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!