دلایل واقعی خودکشی علیرضا پهلوی چه بوده است؟

بهرام مشیری: چرا باید بعد از مرگ علیرضا باید بفهمیم او فهیم ترین و دانش
آموخته ترین عضو خانواده پهلوی بوده است؟ چرا در تمام این سال ها، رسانه
های سلطنت طلب حتی یک مصاحبه هم با او انجام نداده بودند؟ چرا نمی گذاشتند
او یک وب سایت، یا دست کم یک وبلاگ یا صفحه فیس بوک داشته باشد؟ مگر نه
این که او عاشق ایران بود، چرا او را زمانی که قصد حمایت علنی از جنبش سبز
را داشت، تحت فشار قرار دادند که فعالیت سیاسی تو، وجهه و کاریزمای سیاسی
رضا پهلوی را زیر سوال می برد! چرا حالا که مرده است، دارند از او
استفاده…

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!