جانشین خامنه ای را آیت الله سیستانی تائید می کند؟

 سرپرست وزارت خارجه “علی اکبر صالحی”بلافاصله پس از ورود به عراق، راهی نجف شد. صالحی خود از
خانواده معاودان عراقی است و به زبان عربی تسلط دارد. وی، در
اولین سفر خارجی خود راهی نجف شد و با آیت الله سیستانی ملاقات
و گفتگوئی کرد که تاکنون کوچکترین خبری از آن انتشار نیافته
است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!