سقوط هواپیمای مسافربری در ارومیه/نجات برخی مسافران+تصاویر

شرایط نامساعد جوی علت احتمالی سقوط این هواپیمای مسافربری اعلام شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!