فرمانده ناجا:بازارطلا،بازارقاچاق زيرزميني است

احمدي مقدم ادامه داد: در رابطه با جرايم اقتصادي به موضوعاتي همچون
پولشويي اشاره شده است كه در اين حوزه مبادلات شكل‌شان عوض شده و قاچاقچيان
مي‌توانند جابجايي اموال را انجام دهند در حالي كه اگر بسترهاي لازم براي
مبارزه با اين موضوع وجود داشته باشد، قاچاقچيان به راحتي نمي‌توانند چنين
اقداماتي را انجام دهند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!