ورود فاتحان غزه به ايران+ تصاوير

مراسم استقبال از 11 تن از اعضاي اين كاروان كه از ملیتهای هندی ‏،
پاکستانی و افغانی بودند، بامداد شنبه ساعت 3.5 صبح در محل فرودگاه امام
خمینی برگزار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!