پلیس تهران: مشروبات الکلی در همه پارتی ها هست

پلیس امنیت عمومی تهران اعلام کرد: به پنج خانه در شمال تهران که محل برگزاری میهمانی شبانه بوده اند حمله کرده و با دستگیری همه مهمانان این پنج پارتی آنان را تحویل مقامات قضایی داده است.

سرهنگ علی رضا محرابی، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ که در این باره با رسانه ها گفتگو می کرد، پس از تایید حمله پلیس به این خانه ها از مردم خواست برای مقابله با برگزاری این گونه میهمانی ها، به پلیس خبر دهند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران دلیل شکستن حریم خصوصی مردم را «عدم رعایت حدود شرعی» خواند و افزود «هرنوع مهمانی مختلط جرم است.»

این رئیس پلیس به مبنای قانونی جرم بودن میهمانی های مختلط در حریم شخصی مردم اشاره نکرد؛ اما وکیل یکی از دستگیرشدگان در این باره گفت: «ورود غیرقانونی نیروی پلیس به حریم شخصی مردم به بهانه برگزاری میهمانی جرم مسلم است؛ حتا اگر در آنجا مشروبات الکلی وجود داشته باشد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!