پیام همدردی شاهزاده رضا پهلوی با بازماندگان قربانیان سانحۀ هوایی

۲۰ دی ماه ۱۳۸۹

 

هم میهنان عزیزم،بار دیگر، در نتیجۀ سوء مدیریت، هواپیمای مسافربری دیگری در ایران سقوط کرد و جامعۀ ما را عزادار و سوگوارساخت.

 

من از صمیم قلب با همۀ خانواده هایی که عزیزانشان را در این سانحۀ دلخراش هوایی از دست داده اند همدرد و برایشان صبر و شکیبایی آرزومندم.

 

رضا پهلوی

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!