فهرست ناشران ونویسندگان برانداز هم اعلام شد

اندیشكده راهبردی امنیت نرم در جزوه‌ای ۶۴ صفحه‌‌ای با نام «زمزمه‌های رنگی»، برخی ناشران و نویسندگانی كه آنها را «برانداز» خوانده معرفی كرد.

این جزوه كه با نام «واكاوی براندازی نرم در حوزه نشر» هم معروف است، به بررسی عملكرد چند ناشر مطرح در سال‌های اخیر پرداخته است.

در این جزوه علاوه بر برخی ناشران، ده‌ها نویسنده و مترجم نیز به تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی متهم شده‌اند.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «كویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» هفت ناشری هستند كه در این جزوه فعالیت‌های آنها «براندازانه» اعلام شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!