جاسوس های موساد در دل حکومت لانه کرده اند

وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، که هر چند وقت یکبار، یک فیل
کشف جاسوسی هوا می کند، در تلاشی تازه برای اعلام بستن بشکه
سوراخ سوراخ امنیتی – جاسوسی در جمهوری اسلامی طی اطلاعیه ای
مدعی شد که شبکه متهم به ترور “مسعود علیمحمدی” دانشمند اتمی
ایران را کشف و افراد آن را دستگیر کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!