شاهزاده خانم فرحنار پهلوی را در یابید و مراقب او باشید

شاهزاده خانم فرحنار پهلوی را در یابید و مراقب باشید همه میگویند که شاهزاده خانم لیلا پهلوی از انزوا تنهایی و فشار زندگی و بیقراری و مرگ پدر پرپر شد.  و همچنین همین ها را درباره شاهزاده علیرضا میگویند. اگر واقعا چنین است آیا این فرزندان ایران که هیچ اثری در سیاستهای گذشته و حال ایران نداشته و ندارند چرا نبایست از طرف مردمی که میگویند خانواده ایشان را دوست دارند کمک نشدند و از لحاظ لااقل معنوی مورد حمایت قرار نگرفته اند؟  همه ما از بیخانمانی  دربدری  از دست دادن خانواده دوستان  کشور کار و احترام در رنج هستیم . مردان و زنان تحصیکرده ایرانی به غیر از تعداد محدودی درکاری غیر تخصصی و تقریبا بدنی مشغول کار هستند و این خودش مشگل بزرگی است که انسان نتواند بکشورش خدمت کند.  ولی آیا این وظیفه ایرانیان موفق و ثروتمندنیست که برای فرزندان ایران در غربت ناخواسته امکاناتی فراهم کنند. مثلا کار و یا دانشگاه . در جاییکه و در کشوری که هرکس میتواند در صورت داشتن امکانات دانشگاه مدرسه و کار ایجاد کند چرا هموطنان ما مثل پدر مادر دلسوز فرزندان ایران را دور خودشان جمع نمی کنند؟  

 اگر واقعا لیلا و علیرضا خودشان را از تنهایی و بی اعتنایی و یا مجبور به مخفی شدن سر به نیست کردند و آنان که مرگ را پذیرا شدند باحتمال از مرگ ترسی نداشتند که مخفی شوند.  کسی که از کشته شدن می ترسد و پنهان میشود آیا خودش به پیشواز مرگ میرود؟  چرا ایرانیان از فرزندان ایران حمایت معنوی نمی کنند  لیلا و علیرضا تنها ایرانیانی نیستند که خودشان را پرپر کردند.  یک لیست بزرگ از بهترین فرزندان ایران در دست است که خودشان را دستی دستی پرپر کرده اند.   برای پدران و مادران سنگین است که فرزندان خودرا به گور بسپارند. مردم ما بایست با هم متحد بشوند و به راستی که این جوانان ایرانی که کودک بودند و هیچ اثری در سیاستهای ایران نداشتند نبایست مورد خشم احدی واقع شوند. تازه اگر کسی کاری کرد بایست محاکمه عادلانه بشود و  هر کسی محترم است تا هنگامی که گناهش ثابت نشده است.   بیشتر ما از درگذشت و خودکشی های جوانان ایران احساس مسولیت میکنیم که چرا پروانه های ایرانی بایست اینطور بال و پر سوخته بشوند و با داشتن تحصیلات عالی رهسپار گور شوند.  در ایران که خواهران و برادرانشان بجای ترقی و تعالی و نشستن در دانشگاه ها و بالندگی در علم و ورزش بایست به گورهای سرد سپرده شوند  صدامی که میلیونها جوان مارا به ستم نابود کرد و آنان را بجای خدمت به مردم ایران زمین به گورهای سرد فرستاد.  جوانان ما بعنوان بسیجی و سپاهی و ارتشی بدست دیوانه ای چون صدام نابود شد تا تنور بازار اسلحه و مواد منفجره و مواد مخدره گرم باقی بماند.  همه ما باید هشیار باشیم و از جوانان خود حفاظت کنیم تا ضحاک زمان آنان را نبلعد. ضحاکی که در هیبت بی دانشی و تعصب های بیش از حد و آقایی دنیای مادی و ستم  به ما مسلط میشود و با تبلیغات کوبنده هر چه میخواند بخورد ما میدهد چرخهای سنگین کاپیتالیست و کمونیست و تفرقه های بین مردم ما مارا دارد به زانو در میاورد.

  همه ما مسول مرگ شکوفه های ایران و فرزندان ایران هستیم آنانی که میتوانند و انجام نمی دهند. ما پنج میلیون ایرانی خارج از کشور میتوانیم بهم مساعدت و کمکهای معنوی کنیم و با هم متحد باشیم و فرزندان ایران را در یابیم.  با تسلیت به مردم ایران و خانواده پهلوی برای پرپر شدن دو شاهزاده و سایر فرزندان ایران زمین. امیدوارم که همه ملتهای خاور میانه بخود بیایند و کشورهایشان را به سطح کشورهای پیشرفته برسانند. البته اینکار یک روزه ممکن نیست و زمان لازم دارد.  مرگ شاهزاده های ایرانی هشداری بهمه ماست که بایست باهم متحد باشیم در غم و کار با هم شریک باشیم نه اینکه تمامیت خواه  خود خواه و غارتگر باشیم و با تملق و دروغ زندگی کنیم.  دینها را وسیله و حربه غارتگری قرار دهیم و از دوستی ها مادیات و پول بیرون بکشیم و محبت هارا براحتی بفروشیم. دیک طمع جوشان خود را کنترل نکنیم و به فرزندان ایران بی تفاوت باشیم؟  آنانی که ادعای میهن دوستی میکنند بایست اکنون به همه فرزندان ایران برسند و نگذارند حتی یکی از آنان پرپر شوند.تسلیت   به شهبانوی ایران که در غم عروسان شیراز به سوگواری نشست و تسلیت گفت  . آنانی که به اتهام بهایی بودن و یا در خانواده بهایی بودن طناب های دار را بوسیدند و به گردنهای نازک کودکانه خود انداختند و مرگ را با سرود پذیرا شدند.  نگذارید که محبت و عشق در ما بمیرد.  جوانان و فرزندان ایران نبایست به بهانه های واهی و گوناگون بنام های واهی مجاهد و بهایی و ضد انقلاب و… به دیار نیستی روانه شوند.  وای برما که حتی به فرزندان ایران رحم نمی کنیم و آنان از بی مهری و بی تفاوتی ما پرپر میشوند. بجای نفرت عشق را پایه گذاری کنید و بجای بی تفاوتی دوست و محبت را بر فرازید.  بزرگ ما سعدی فرموده  تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی   نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد  درخت دوستی بنشان که ثمر پر بها آرد. این همه جنگ جدل حاصل کوته نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.   ای بی خبران کجایید کجایید محبوب در اینجاست بیایید بیایید. 

 ایران شما همان خاک نیست این جوانانی هستند که دارند در غربت پرپر میشوند و فدای خودخواهی ها و تمامیت خواهی ها و طمع ما میگردند.  که چشم طمع کار را یا قناعت پر کند یا خاک گور؟   ای برادر صورت زیبای ظاهر هیچ نیست  تا توانی سیرت زیبا بیار.  در جاییکه ظلم برقرار است حتی حاکم ظالم هم در امان نیست.  ما هزاران حسن هنرمندی ها  لیلا پهلوی ها  ندا ها سهراب ها و مونا ها و… بی جهت از دست داده ایم که  در اسلام هم میگویند از دست دادن یک نفر مثل از دست دادن همه مردم است؟  یا کشتن یک نفر مثل کشتن یک ملت است؟  فرد گرامی است و شخص ارزش انسانی دارد.  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!